Voorwaarden Loesje

Datum: 20-10-2022


De geselecteerde teksten worden door Loesje tot poster verwerkt, met de layout,
het lettertype en de handtekening van Loesje.

Alle teksten die zijn geschreven blijven eigendom van Loesje. Zowel het copyright als het beeldrecht van de posters blijft bij Loesje.


Loesje stelt de gekozen poster beschikbaar voor 1 jaar voor online en offline gebruik (denk aan zelf geprin- te posters/banners), hierna dient opnieuw toestemming te worden gevraagd voor eventueel verder gebruik.

Voor gebruik van de poster afwijkend van dat wat overeengekomen is zal opnieuw toestemming moeten worden gevraagd.


Voor het bedrukken van overige producten (denk aan buttons, tasjes of t-shirts) zal opnieuw toestemming moeten worden gevraagd. Loesje zal een aparte licentievergoeding opstellen voor het gebruik van haar teksten.

Voor het gebruik van bovengenoemde tekst gelden onderstaande voorwaarden:

1. Het is niet toegestaan de tekst voor andere dan bovengenoemde doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Loesje.

2. De tekst dient te worden afgebeeld in de originele opmaak zoals die door Loesje is bedoeld en mag slechts vergroot dan wel verkleind worden, waarbij de originele verhoudingen gehandhaafd blijven.

3. In geval van herdruk dient opnieuw toestemming te worden gevraagd aan licentiegever.