Terugkijken webinars

  • Start
  • Terugkijken webinars

Kijk hieronder de webinars terug die tijdens de WAAW 2022 georganiseerd zijn.

Webinar: "Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?"

Voor: Huisartsen, specialisten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers

Eén van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan is antibiotic stewardship, ook wel juist gebruik van antibiotica. Dat wil zeggen: er wordt idealiter alléén antibiotica voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En dat de middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Zorgprofessionals komen echter regelmatig patiënten tegen met een antibioticaallergie. Maar: uit onderzoek blijkt dat wel 90% van deze registraties onterecht zijn. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship is dit een probleem. De behandelaar zal in deze gevallen namelijk kiezen voor een tweede keus antibioticum, wat eigenlijk niet nodig blijkt. Het onnodig gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot antibioticaresistentie. Reden genoeg om aan de slag te gaan met het wegfilteren van deze onjuiste registraties: het ontlabelen.

Hiervoor hielden wij samen met de SWAB op maandag 21 november een webinar over dit onderwerp. Meer informatie en het programma inzien? 

Symposium en Webinar: "Antibioticaresistentie"

Voor: Artsen, deskundigen infectiepreventie en beleidsmedewerkers

Tijdens dit RODIN symposium en webinar stonden verschillende onderwerpen binnen het thema ‘Antibioticaresistentie’ centraal. Er werd gestart met een presentatie over surveillance:  het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica.  Daarnaast is aandacht besteed aan nieuwe middelen en nieuwe soorten diagnostiek. Ook kwam er een voorbeeld van een uitbraak van MRSA aan bod. 

Wil je meer weten en dit symposium/webinar terugkijken? Kijk hiernaast of klik op onderstaande knop.

Webinar: "BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?"

Voor: Transferverpleegkundigen (VVT en ziekenhuizen), huisartsen en artsen-mirobioloog

Tijdens het webinar ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’ bespraken we hoe de huidige transmurale werkafspraken zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering liggen en gingen we hierover in gesprek met het publiek. Ook gingenwe in op dragerschapsstatus van bijzonder resistentie-micro-organismen. 

Webinar: "De toekomst van infectiepreventie en de veranderingen in de thuiszorg"

Voor: Thuizorgmedewerkers en bestuurders van thuiszorgorganisaties

Tijdens het webinar ‘De toekomst van infectiepreventie en de veranderingen in de thuiszorg’ bespraken we de gevolgen van de nieuwe zorgplannen voor de thuiszorgorganisaties. Ook keken we naar de huidige situatie en het toekomstbeeld van infectiepreventie in deze sector. Dit werd gedaan door middel van een rondetafelgesprek. 

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hiernaast of klik hieronder. 

X