Regio Noord-Holland | Flevoland

  • Start
  • Regio Noord-Holland | Flevoland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Noord-Holland | Flevoland.

Nascholingen

Wil jij jouw kennis verbeteren over AMR? Er zijn verschillende scholingen zoals e-learnings en webinars beschikbaar vanuit de zorgnetwerken, deze hebben wij onder elkaar gezet op onze website.  

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief worden projecten, nascholingen en andere interessante zaken omtrent AMR in de spotlight gezet. Meld je aan om op de hoogte te blijven, of lees de vorige editie op onze website. 

FTO Juist Gebruik Antibiotica

Het doel van het FTO Juist Gebruik Antibiotica is om huisartsen met behulp van de spiegelinformatie inzicht te geven in hoe zij antibiotica voorschrijven vergeleken met hun collega’s en vergeleken met landelijke gemiddelden. Dit helpt om te bepalen wat er nog beter kan. Het FTO Juist Gebruik Antibiotica wordt door het zorgnetwerk kosteloos aangeboden aan FTO-groepen uit de regio.

Aanvragen via: abr.nhfl@amsterdamumc.nl  

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

MUIZ (Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO) is een webapplicatie voor uniforme uitbraakmeldingen en informatieuitwisseling tussen zorginstellingen. Het integreert een Covid-19-module en is regionaal uitgebreid. MUIZ bevordert infectiepreventie en regionale samenwerking, met gebruikersvriendelijkheid en gedetailleerde rapportage. 

 

Hart voor Zorg festivals

Samen met de ABR Zorgnetwerken Euregio-Zwolle en Noord Nederland staan wij op 21, 22 en 23 november 2023 op het Hart voor Zorg Festival in Zwolle. Elke dag staat in het teken van een andere doelgroep.