Regio Noord-Brabant

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Rezisto (Noord-Brabant).

FTO Juist Gebruik Antibiotica

Het doel van het FTO Juist Gebruik Antibiotica is om huisartsen met behulp van de spiegelinformatie inzicht te geven in hoe zij antibiotica voorschrijven vergeleken met hun collega’s en vergeleken met landelijke gemiddelden. Dit helpt om te bepalen wat er nog beter kan. Het FTO Juist Gebruik Antibiotica wordt door het zorgnetwerk kosteloos aangeboden aan FTO-groepen uit de regio.

Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige antibiotica-allergie registraties een probleem omdat ze de behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Daarom is het zorgnetwerk in 2023 een project gestart om door middel van samenwerking tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en de langdurige zorg het aantal onjuiste AB-allergie registraties te verminderen op regionaal niveau. 

Infectiepreventie Audit App (IPA)

Ook voor infectiepreventie geldt ‘meten is weten’. Binnen het auditprogramma infectiepreventie ziekenhuizen ontwikkelen de ziekenhuizen in Noord-Brabant gezamenlijk uniforme audits die een relatie hebben met infectiepreventie. Door uniform, objectief en reproduceerbaar onderdelen van de infectiepreventie te meten zijn resultaten vergelijkbaar. En op basis van de verschillen kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

Escaperoom Isolatie Indicatie

We willen de isolatie zo eenvoudig mogelijk en zo kort mogelijk laten zijn. Daarom is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bekend is en de juiste kweken zo snel mogelijk worden ingezet. Om verpleegkundigen en artsen op een boeiende en effectieve manier te scholen ontwikkelen en implementeren we een educatieve escaperoom. 

 

 

Scholingsvouchers

Om binnen zorginstellingen aandacht te creëren voor infectiepreventie op de werkvloer en de zorg in de 1e, 2e en 3e lijn met elkaar te verbinden, is er een stimuleringsfonds. Kies een of meerdere conceptaanvragen van Rezisto om snel aan de slag te kunnen. Deze aanvraag werkt als een scholingsvoucher ter waarde van een vooraf bepaald bedrag, die u als organisatie kunt verzilveren bij Rezisto.

SaMeDi

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken. Netwerken komen ieder half jaar bij elkaar. Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden.