Regio Holland West

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Holland West.

Scholingen en bijeenkomsten

ABR Zorgnetwerk Holland West biedt scholingen en bijeenkomsten aan voor verschillende doelgroepen/domeinen. Kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie is essentieel in de strijd tegen ABR. Daarom organiseren wij nascholing/bijeenkomsten op het gebied van infectiepreventie en het juist gebruik van antibiotica; o.a. de e-learning antibiotica-allergie, basistraining antibiotica voorschrijven en A-team ziekenhuis bijeenkomsten. Wil jij zien welke scholingen en bijeenkomsten we hebben?

Farmacotherapeutische Overleggen (FTO's)

ABR Zorgnetwerk Holland West biedt een FTO aan voor zowel de huisartsenpraktijken als de verpleeghuizen. Het heeft als doel het voorschrijfgedrag van antibiotica te evalueren en verbeteren, evenals het vergroten van inzicht in antibioticaresistentie. Huisartsen evalueren en vergelijken hun voorschrijfgedrag met dat van hun collega’s onder begeleiding van een hiervoor opgeleide huisarts. In verpleeghuizen is het FTO een essentieel onderdeel van het AMS-programma (Antimicrobial Stewardship) en wordt het geleid door een team bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, arts-microbioloog en apotheker. Dit alles draagt bij aan een effectiever en verantwoorder gebruik van antibiotica in de gezondheidszorg. 

Zakkaartjes Antibiotica-allergie

Wist je dat wij zakkaartjes hebben ontwikkeld over antibiotica-allergie? In de uitvouwbare zakkaartjes kun je informatie vinden over de handelswijze bij een antibiotica-allergie. De zakkaartjes kun je gratis aanvragen! Mail daarvoor de volgende gegevens naar e-mailadres abr@ggdhm.nl: 

  • Naam van de organisatie 
  • Adresgegevens 
  • Tenaamstelling 
  • Aantal kaartjes 

Na ontvangst van de aanvraag, sturen wij de zakkaartjes z.s.m. naar je toe. 

MRSA netwerk

In dit project van Holland West zijn regionale ketenpartners verenigd in een MRSA-expertise groep. Dit platform beoogt het uniformeren en optimaliseren van dragerschap behandeling en infectiepreventie-beleid in de regio, plus het verbeteren van de samenwerking tussen zorginstellingen bij MRSA-dragerschap, waarbij de patiënt centraal staat. Ook is gerealiseerd dat alle behandelcentra beschikken over informatie voor patiënten en huisgenoten/familieleden. 

Risicoprofiel

Wil jij ook een kijkje nemen hoe jouw regio er nu eigenlijk voor staat op gebied van antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie? Ons risicoprofiel geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s op het gebied van ABR en infectiepreventie in de regio Holland West. Ook geeft het een uitgebreid beeld van de samenstelling van de populatie, kwetsbare groepen, zorginstellingen, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en de risico’s die door professionals zelf worden benoemd. 

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Het Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten (MUIZ) & BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) is een beveiligde webapplicatie waarin deelnemers een uitbraak laagdrempelig kunnen communiceren naar het netwerk van zorgpartners en de GGD. In MUIZ worden geen individuele cliënt- of patiëntgegevens gedeeld. 

Een uitbraakmelding geeft inzicht in: 

  • de locatie en het aantal zieken 
  • de verwekker 
  • de aanpak, bijvoorbeeld of er bron- en contactonderzoek wordt verricht 
  • eventuele consequenties voor de continuïteit van zorg, zoals cohortering of het sluiten van een afdeling. 

Spel Resistentie

Wat moet je doen tijdens een BRMO-uitbraak? Leer samen met je collega’s waar je rekening mee moet houden door het bordspel Resistentie! Het spel speelt zich af op een afdeling in een verpleeghuis waar meerdere infecties worden ontdekt. 

Spelers: zorgprofessionals werkzaam in verpleeghuizen, kleinschalig wonen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Interesse in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl 

Spel SO BRMO

Een uitbreiding op het spel Resistentie is het scenariospel SO BRMO. Hiermee wordt ook een BRMO-uitbraak gesimuleerd waarna samen met collega’s naar een oplossing wordt gezocht. 

Het spel kan gespeeld worden met specialisten ouderengeneeskunde (SO), maar ook met de leden van de infectiepreventiecommissie. Verken samen relevante uitdagingen en perspectieven! 

Interesse gekregen in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl