Regio Gelderland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Gelderland.

BRMO-casemanagers

In de GAIN regio zijn per ziekenhuis en vanuit de GGD BRMO-casemanagers aangesteld, die het centrale aanspreekpunt zijn voor zorgverleners, mensen met een BRMO en hun naasten.  

Webinars

Kijk diverse GAIN webinars terug over antibiotica en brmo:  

 • ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’ 
 • ‘Alles wat jij moet weten over MRSA in de thuiszorg’ 
 • ‘BRMO/MRSA risico-inventarisatie bij zorg thuis’ 
 • ‘Goed gebruik van antibiotica in verpleeghuizen Antimicrobial Stewardship’ 
 • ‘Antibioticagebruik bij kinderen’ 
 • Dilemma’s bij isolatie van cliënten in de langdurige zorg (bij dragerschap van MRSA/BRMO) 
 • ‘Infectiepreventie in de thuiszorg in relatie tot antibioticaresistentie’ 
 • ‘Kweek- en isolatiebeleid bij cliënten met BRMO dragerschap in organisaties voor langdurige zorg’ 
 • ‘BRMO in de eerste lijn’ 

FTO’s juist antibiotica gebruik

GAIN biedt een divers aanbod aan FTO’s rondom antibioticagebruik aan. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn. Wil je één van onderstaande FTO’s organiseren? Laat het ons weten!  

 • SABEL: spiegelinformatie gekoppeld aan ICPC-codes 
 • Escape spel en e-learning antibioticaresistentie 
 • FTO Antibiotica allergie: over onterechte allergieregistratie en de gevolgen 
 • FTO antibioticabeleid bij kinderen: behandelbeleid en communicatie met bezorgde ouders 
 • Antibiotica bij urineweginfecties: diverse FTO’s voor verschillende patiëntgroepen 

Patiëntinformatie over antibiotica-resistentie

GAIN heeft informatiemateriaal voor patiënten met een BRMO verzameld en ontwikkeld. Je vind al het materiaal op onze website.   

Escape room RIVM

Het RIVM heeft een escape room ontwikkeld waarin iedereen spelenderwijs meer kan leren over antibiotica en antibioticaresistentie. Wie lukt het om het medisch mysterie op te lossen en de patiënt te redden in 10 minuten? Tijdens de WAAW kun je op 21 november in het Slingeland ziekenhuis of op 23 en 24 november in het Radboudumc de RIVM escape room uitdaging aangaan.

Interactieve workshop: Maak kennis met alle rollen en verantwoordelijkheden bij een infectieziekte uitbraak

Hoor jij soms te laat dat een patiënt MRSA-drager is? Of ben je zoekende welke stappen genomen moeten worden wanneer een uitbraak dreigt? In deze scholing leer je meer over de rollen in de keten en wordt ieders verantwoordelijkheid duidelijk. Stap in een andere functie voor een dag en bekijk een BRMO/MRSA-uitbraak met nieuwe ogen. Interesse en werkzaam in de GAIN regio? Schrijf je in voor één van de twee scholingen. 

Rust, reinheid en regelmaat: symposium voor aandachtsvelders infectiepreventie over reiniging en desinfectie in de zorg.

De medewerker van de schoonmaak is naar huis en de schoonmaakkar zit achter een gesloten deur. Maar je moet toch echt wat schoonmaken omdat een cliënt een ongelukje heeft gehad tijdens de toiletgang.  Of je constateert voor de zoveelste keer dat het afvinklijstje wat je had opgesteld voor het structureel reinigen van de medische hulpmiddelen niet gebruikt wordt door je collega’s. Tijdens het symposium op 21 november 2023 in Arnhem gaan we gezamenlijk aan de slag met deze onderwerpen ten aanzien van reinigen en desinfecteren.