Regio Euregio-Zwolle

  • Start
  • Regio Euregio-Zwolle

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Euregio-Zwolle.

Infectiepreventie audit-app

Wil je binnen jouw zorginstelling gratis infectiepreventie audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen en rapporteren? Download dan de infectiepreventie audit-app. 

Met één druk op de knop verschijnt een rapportage van de audit die je hebt uitgevoerd. 
Uniek aan deze app is dat je de resultaten van verschillende audits met elkaar kunt vergelijken. 
De IPA is ontwikkeld voor ziekenhuizen en vanaf eind september 2023 beschikbaar voor de langdurige zorg. 

Infectiepreventie op orde in je zorgorganisatie

Verbeter je infectiepreventie; plan een gratis bezoek van een deskundige infectiepreventie (DI) en ontvang een voucher voor een gerichte actie in jouw instelling. 

Goed infectiepreventiebeleid is essentieel voor zorginstellingen om (verspreiding van) bacteriën en virussen te voorkomen. Niet iedere zorginstelling in de regio heeft op dit moment een actief infectiepreventiebeleid. Om zorginstellingen hierbij te helpen is het project ‘Infectiepreventie op orde in je zorgorganisatie’ opgezet. Tijdens het bezoek van de DI wordt een vragenlijst afgenomen, a.h.v. de resultaten ontvang je een voucher voor bijvoorbeeld scholing, begeleiding van een infectiepreventiecommissie (IPC) of een uitgebreide audit. 

ZIPnet

ZIPnet is een website voor en door zorgprofessionals en bevat actuele protocollen, checklists en beleid en praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. 

De site is bedoeld voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Een professioneel team vertaalt de landelijke richtlijnen naar protocollen, checklists en beleid, zodat zorginstellingen dit zelf niet meer hoeven te doen. Updates in de landelijke richtlijnen worden direct verwerkt. 

ZIPnet is vernieuwd en heeft een app gelanceerd, om protocollen en beleid nóg toegankelijker en sneller vindbaar te maken. Ga naar app.zipnet.nl en volg de instructie om de app op uw smartphone of tablet te installeren. 

Scholing Kennisdragers/aandachtsvelders infectiepreventie

Ben (of word) je kennisdrager/aandachtsvelder infectiepreventie? Meld je dan aan voor onze gratis scholing! 

Tijdens deze scholing (basis en verdieping) worden verzorgenden/verpleegkundigen opgeleid om te kunnen functioneren als kennisdrager/aandachtsvelder infectiepreventie op de eigen afdeling/locatie. Je krijgt extra kennis over infectiepreventie, waarna je op de werkvloer een nog betere vraagbaak en stimulans bent. 

Wij bieden naast deze scholing, ook andere scholingen aan. Dit doen wij zowel online en fysiek, als op locatie. 

Goed Gebruik Handschoenen

Zie je jouw collega’s vaak handschoenen dragen op momenten waarop dat eigenlijk niet nodig is? Wil je hier iets aan doen, ook in het kader van duurzaamheid? 

Wij zijn gestart met het project “Goed Gebruik Handschoenen’ om handhygiëne te verbeteren door goed handschoengebruik. Het project richt zich op de langdurige zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en ziekenhuizen in de regio Euregio-Zwolle. Doe ook mee!