Overzicht activiteiten

Tijdens de WAAW 2023 worden zowel landelijk als regionaal activiteiten georganiseerd door de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie en door onze partners.  Deze activiteiten zijn bedoeld voor professionals uit de gehele zorgsector: van artsen tot thuiszorgmedewerkers en van deskundigen infectiepreventie tot apothekers. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug.

 

X